Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: 355 Hùng Vương, Tp Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255 3711569 - 0255 3822333
 • Võ Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hội trưởng Hội phụ huynh học sinh

 • Bùi Thị Chi Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ phó Tổ chuyên môn Mẫu giáo

 • Mai Thị Quỳnh Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ phó Tổ chuyên môn Nhà trẻ

 • Bùi Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng Tổ chuyên môn

 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y tế
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên Y tế

 • Nguyễn Thị Mỹ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên văn thư

 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01255503453
  • Email:
   Hoahuy68@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng

 • Nguyễn Thị Ngọc Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914616469
  • Email:
   kieuhmai77@gmail.com
 • Bùi Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Kế toán