Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: 355 Hùng Vương, Tp Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255 3711569 - 0255 3822333
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Ngọc Kiều
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Ngọc Kiều
Ngày tháng năm sinh 17/11/1977
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Điện thoại 0914616469
Email kieuhmai77@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Hiệu trưởng