Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: 355 Hùng Vương, Tp Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255 3711569 - 0255 3822333
Thông tin chi tiết:
Bùi Thị Hải
Tổ trưởng Tổ chuyên môn Bùi Thị Hải
Ngày tháng năm sinh 21/05/1978
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Tổ trưởng Tổ chuyên môn

Tổ trưởng Tổ chuyên môn