Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: 355 Hùng Vương, Tp Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255 3711569 - 0255 3822333
 14/10/19  Tin tức  214
Thực hiện Thông tư số: 36/2017/TT-BGDĐTngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường mầm non 19/5 xây dựng kế hoạch thực hiện Ba công khai như sau: